Chefgruppen

Chefgruppen

Chefgruppen i Social og Sundhed består af direktør og afdelingschefer og udgør forvaltningsområdets strategiske ledelse.

Chefgruppen vil opleves som en enhed, der tager fælles ansvar for forvaltningsområdets strategiske ledelse og udvikling, helhed og sammenhæng i vores mål, indsatser og beslutningsgrundlag, sikring af overordnet og tværgående koordination og samarbejde samt fælles ansvar for kulturskabelse m.v..

Chefgruppen ønsker at være rollemodel for vores fælles ledelsesgrundlag og personalepolitiske værdier fra ord til handling.

Karen510x230.jpg

Karen Storgaard Larsen

Direktør for Social & Sundhed
Tlf. 7376 7136
E-mail kslar@aabenraa.dk

Maja Gammelgaard billede 1.jpg

Maja K. Gammelgaard

Socialchef
Tlf. 7376 7082
E-mail mkga@aabenraa.dk

Anni Oksen_MP.jpg

Anni Oksen

Seniorchef
Tlf. 7376 7409
E-mail: aok@aabenraa.dk

Michael Metzsch.jpg

Michael Metzsch

Sundhedschef
Tlf. 7376 7820
E-mail mme@aabenraa.dk

Bjarne Ejnar Ipsen.jpg

Bjarne Ipsen

Afdelingschef, Visitation & Understøttelse
Tlf. 7376 8911
E-mail bei@aabenraa.dk

Ledelsessekretariatet: Sekretariatsleder Tommy G. Svendsen Telefon 73 76 71 41 tgs@aabenraa.dk Økonomifunktionen: Økonomikoordinator Merete Laursen Telefon 73 76 70 76 mla@aabenraa.dk