Sekretariat

Sekretariat

Sekretariatet arbejder med forvaltningens daglige drift.

Sekretariatet arbejder bl.a. med dagsordener og beslutningsgrundlag til politisk fagudvalg, administrative opgaver i forbindelse med forvaltningens drift, dokumentation, præsentations- og informationsmateriale, indhente og formidle relevant viden m.m. samt daglig drift og administrative opgaver.

 

Sekretariatsleder

Tommy G. Svendsen, tgs@aabenraa.dk, tlf. 73 76 71 41