Senior

Senior

Senior arbejder med de ydelser / den hjælp, borgerne har brug for til personlig hjælp og pleje, støtte til nødvendige praktiske opgaver m.m. – ud fra rehabiliterende tilgang om, at borger skal have størst mulig indflydelse på eget liv - livskvalitet og selvbestemmelse.

Senior

Senior afdelingen arbejder ud fra at løse kerneopgaven – at understøtte borgerens sundhed, evne til at mestre eget liv og ønske om at deltage i sociale fællesskaber – og ud fra den rehabiliterende tilgang om, at borger skal have størst mulig indflydelse på eget liv - livskvalitet og selvbestemmelse.

Senior består af områderne Hjemmeplejen, Plejehjem, Mad & Måltider og Aktivitet & Forebyggelse.

Hovedopgaver i Senior:

 • Overordnet styring, koordinering og udvikling af aftalestyrede driftsområder.
 • Overordnet budgetlægning og opfølgning, økonomistyring, ledelsesinformation.
 • Målstyring og opfølgning, dokumentation af resultater og effekt.
 • Sikre levering og koordinering af driftsområdets ydelser og tilbud til borgeren m.v.
 • Udvikle tilbud, så der er overensstemmelse mellem aktuelle og fremtidige behov.
 • Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring.
 • Organisationsudvikling og kulturskabelse.
 • Strategisk kompetenceudvikling, rekruttering og fastholdelse.
 • Uddannelse af SOSU-elever.
 • Innovation og udnyttelse af ny teknologi.
 • Bistå direktør i udvalgsbetjening.
 • Lederfora, MED-struktur.

 

Opgaverne består i at levere ydelser til kommunens borgere:

Hjemmeplejen – Centerleder Birgit M. Johannsen, tlf. 73 76 78 33.

Yder personlig hjælp og pleje samt hjælp til støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, understøtte den rehabiliterende tilgang m.m.

HjFormålet med besøget er at hjælpe dig til at bevare et godt helbred samt styrke dig til at klare hverdagen og leve det liv, du ønsker - hele livet. Derudover kan vi give råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder med henblik på trivsel og tryghed. Hjemmeplejen har fire lokationer – 1 i Bov, 1 i Aabenraa, 1 i Felsted og 1 i Tinglev – og der er i alt ca. 550 medarbejdere.

 

Plejehjemmene – Centerleder Helle M. Hansen, tlf. 73 76 88 62.

Arbejder på at fremme beboernes sundhed, deres evne til at mestre eget liv og deres ønske om at deltage i sociale fællesskaber, så de oplever livskvalitet og selvbestemmelse.

På plejehjemmene hjælper vi borgerne med at udføre personlig pleje, vi giver omsorg og tilsyn døgnet rundt, hjælper med praktisk hjælp flere gange dagligt, med daglig motivation, støtte eller guidning / vejledning, og med at understøtte den rehabiliterende tilgang m.m.

Der er 8 kommunale plejehjem (Kirketoften, Grønnegården, Bovrup, Lergård, Rise Parken, Birkelund, Rønshave og Grønningen) og 1 selvejende med kommunal driftsaftale (Enggården). I alt ca. 500 medarbejdere.

 

Mad & Måltider – Centerleder for Randi Mortensen, tlf. 73 76 77 34

Leverer mad til modtagerkøkkener på plejehjemmene, til ældre i eget hjem og til cafeer på Kirsebærhavens Aktivitetscenter og Special- og Rehabiliteringscentret i Rødekro. Der er et produktionskøkken og 9 modtagerkøkken, og i alt er der ca. 65 medarbejdere. Samt drift og mad til kantinerne på Rådhuset og jobcenteret.

 

Aktivitet & Forebyggelse - Centerleder Mie Pedersen, tlf. 73 76 78 56

Formålet med aktivitet og forebyggelse er at borgeren kan klare hverdagen og lever et godt trygt og værdigt liv. Derudover tilbydes aktiviteter og støttemuligheder med henblik på trivsel og tryghed for borgerne.

Seniorchef

Anni Oksen, tlf. 73 76 74 09