Sundhed

Sundhed

Sundhed er ansvarlig for den overordnede styring, koordinering og udvikling af de aftalestyrede områder og institutioner på sundheds- og forebyggelsesområdet samt psykiatri.

Sundhed

Sundhed består af Sygeplejen, Special- & Rehabiliteringscenter, Træning & Forebyggelse, Center for Sundhedsfremme & Forebyggelse og Center for Socialpsykiatri & Rusmiddel.

Sygeplejen har afdelinger i Nord og Syd, samt fire Sygeplejeklinikker.
Centerleder - Diana Galten Madsen, tlf. 73 76 78 90

Træning & Forebyggelse har afdelinger for seniorer og Voksen & Børn
Centerleder - Inga V. Hedegaard, tlf. 73 76 74 46

Center for Sundhedsfremme & Forebyggelse består af Sundhedsplejen, Sundhedscenter, Tandplejen og Tandregulering
Centerleder - Christian Schrøder, tlf. 73 76 88 91 eller 73 76 88 88

Rehabiliterings - og korttidscenter
Centerleder -  Annette A. Kjær, tlf. 73 76 62 03

Center for Socialpsykiatri & Rusmiddel består af Botilbud Bjerggade og Stubbæk, værested, Rusmiddelcenter samt Pædagogisk vejledning & Bostøtte
Centerleder - Henning Iversen, tlf. 73 76 79 70 

 

Sundhedschef
Michael Metzsch tlf.: 73 76 78 20