Visitation & Understøttelse

Visitation & Understøttelse

Visitation & Understøttelse er en fælles myndighedsafdeling inden for ældre, handicap og psykiatriområdet.
Til Visitation & Understøttelse er også tilknyttet HjælpemiddelHuset.

Afdelingen varetager opgaver i forbindelse med ansøgninger om en række former for hjælp i henhold til sundhedsloven og serviceloven.
Det kan for eksempel være hjemmehjælp, socialpædagogisk bistand, plejebolig og tilskud til merudgifter. Se hvilke andre former for hjælp der ellers kan ansøges om på Aabenraa Kommunes hjemmeside (link nedenfor).
Der er i afdelingen særligt fokus på tværfaglig udvikling og rehabilitering, og kerneopgaven er at understøtte borgerens evne til at mestre eget liv indenfor rammerne i Lov om Social Service og de politiske fastlagte serviceniveauer.

Afdelingen som har til huse på Rådhuset på Skelbækvej, består af fem teams:
- Team Borgerindgang
- Team Sundhedsfaglig
- Team Socialfaglig
- Team Analyse, Effekt & Administration.
- Team Kvalitet & IT
Medarbejderne har telefontid mellem 8.30 og 9.30 (Lukket onsdag). Se oversigt over de enkelte medarbejderes direkte telefonnumre nedenfor. 

Ledelse

Afdelingschef: Bjarne E. Ipsen
Teamleder for Team Borgerindgang: Linda Sand
Teamleder for Team Sundhedsfaglig: Dorthe T. Ludvigsen
Teamleder for Team Socialfaglig: Helle D. Waje 
Teamleder for Team Analyse, Effekt & Administration: Jeannette J. Bossen
Teamleder for Kvalitet & IT: Marie Gravengaard

HjælpemiddelHuset

Afdelingen hjælper personer med en funktionsnedsættelse med at mestre livet så godt som muligt ved hjælp af forebyggende tiltag. Ud fra de ressourcer, den enkelte har, finder terapeuten det bedst egnede hjælpemiddel.

HjælpemiddelHuset finder du på Brunde Øst 10, 6230 i Rødekro.
THS Tale-Høre-Syn finder du på Plantagevej 4, Bov, 6330 Padborg.

Ledelse

Centerleder: Susanne Skade
Driftsleder for hjælpemiddellageret: Sophus Toft
Teamleder: Louise V. Bowman
Afdelingsleder for THS: Jeanet Ø. Jensen