Dagsordener til politiske udvalg og chefgruppen

2016-01-25 10:00 (4471)

Referat

mandag den 25. januar 2016 kl. 10:00

Mødested: Lokale 444
Udvalg: Chefgruppen, Social & Sundhed
Medlemmer: Jakob Kyndal, Lars Harding Hansen, Per Petersen, Michael Metzsch, Torben Lindbæk-Larsen, Merete Laursen, Tommy German Svendsen, Bjarne Ipsen
Fraværende: Afbud: Michael Metzsch.
 • Sagsid.: 16/575, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  På mødet gør Chefgruppen status på sager; herunder bl.a. sager vedrørende budgetudmøntning og udvidelse af kapacitet på SRC, til behandling på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 3. februar 2016.

  Udvalgt dagsordensmateriale udsendes særskilt pr. mail eller omdeles mandag den 25. januar inden Chefmødet.

  Høring/udtalelse

  Direktøren indstiller,

  at der gøres status på sager til udvalgsmødet den 3. februar 2016.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 25-01-2016

  Sag vedrørende status på budgetudmøntning drøftet. Der udarbejdes dias med tabeloversigt til udvalgsmødet. Følgende tilrettes i materialet:

  • Statusbilledet opdateres.
  • Demografi behandles særskilt.
  • Omprioriteringer italesættes.

  Materiale vedrørende temadrøftelse om værdighedspolitik drøftet.

 • Sagsid.: 16/575, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 25-01-2016

  -

 • Sagsid.: 16/575, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 25-01-2016

  -

 • Sagsid.: 16/575, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 25-01-2016

  -

 • Sagsid.: 16/575, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  · Aabenraa Kommunes tilbud i forhold til den gerontopsykiatriske borger.

  · Status på Social & Sundheds digitaliseringsstrategi.

  · Temamøde om Chefgruppens virke som strategisk ledelsesteam.

  · Strategiske pejlemærker og strategiimplementering/-eksekvering.

  · Månedlig status på udarbejdelse af LIS-rapporter fra 1. juni.

  · Oplæg vedr. operationalisering og prioritering af indsatser som led i implementering af ny Sundhedsaftale.

  · Status på økonomisk ledelsestilsyn

  · Sygeplejen – implementering på tværs

  · Digitalisering af ældreområdet

  · Acadre brugerundersøgelse og ny version

  · Opfølgning på Lederkonference 2015 for Social & Sundhed

  · Køreplan for tidsmålestudier

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 25-01-2016

  -