Politisk mødekalender, deadlines og proces for dagsorden.

2015-09-15 08:45 (4255)

Referat

tirsdag den 15. september 2015 kl. 08:45

Mødested: 444
Udvalg: Chefgruppen, Social & Sundhed
Medlemmer: Jakob Kyndal, Lars Harding Hansen, Per Petersen, Michael Metzsch, Torben Lindbæk-Larsen, Merete Laursen, Tommy German Svendsen, Bjarne Ipsen
Fraværende: Afbud: Torben Lindbæk-Larsen, Per Petersen og Michael Metzsch.
 • Sagsid.: 15/14894, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Chefgruppen skal i denne sag godkende, at der i VA2016-processen arbejdes videre med de beskrevne prioriterede indsatsområder, og de skal drøfte det første bud på mulige målemner, således at de, jf. tidsplanen for VA2016-processen, kan godkende målemnerne i deres møde den 29. september 2015.

  De prioriterede indsatsområder

  I bilaget ’Chefgruppens beslutninger vedr. prioriterede indsatsområder fra VA2015 fremgår resultatet af den proces vedr. de prioriterede indsatsområder, der var på chefgruppens temadag den 31. august 2015.

  Ledelse & Udviklings bud på formålsbeskrivelser på ændrede og nye prioriterede indsatsområder i VA2016 fremgår af bilaget af samme navn.

  Mulige målemner

  I bilaget ’Mulige målemner i VA2016’ fremgår dels, hvilke målemner der indgik i de forskellige prioriterede indsatsområder i VA2015, dels hvilke målemner, der muligvis kunne indgå i VA2016.

  Indstilling

  Afdelingschefen for Ledelse & Udvikling indstiller,

  at der i VA2016-processen arbejdes videre med udgangspunkt i de beskrevne forslag til prioriterede indsatsområder i VA2016,

  at de mulige målemner i VA2016 drøftes, således at Ledelse & Udvikling får input til, om de er nødvendige og tilstrækkelige.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 08-09-2015

  Udsat til Chefmødet den 15. september 2015.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 15-09-2015

  Ad. 1. at.: Godkendt med de faldne bemærkninger.

  Ad. 2. at.: Drøftet.

  Bilag
  Chefgruppens beslutninger vedr. prioriterede indsatsområder fra VA2015
  Bud på formålsbeskrivelser for på ændrede og nye prioriterede indsatsområder
  Mulige målemner i VA2016

 • Sagsid.: 15/118, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 15-09-2015

  -

 • Sagsid.: 15/118, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 15-09-2015

  -

 • Sagsid.: 15/118, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  · Aabenraa Kommunes tilbud i forhold til den gerontopsykiatriske borger.

  · Status på Social & Sundheds digitaliseringsstrategi.

  · Temamøde om Chefgruppens virke som strategisk ledelsesteam.

  · Strategiske pejlemærker og strategiimplementering/-eksekvering.

  · Månedlig status på udarbejdelse af LIS-rapporter fra 1. juni.

  · Oplæg vedr. operationalisering og prioritering af indsatser som led i implementering af ny Sundhedsaftale.

  · Status på økonomisk ledelsestilsyn

  · Sygeplejen – implementering på tværs

  · Digitalisering af ældreområdet

  · VT-projektoversigt med opgørelse af forventet gevinstpotentiale

  · Egenbetaling for midlertidige ophold.

  · Input til Planstrategi (21. september 2015)

  · Opfølgning på temamøde om vision

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 15-09-2015

  -

 • Sagsid.: 15/118, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 15-09-2015

  -