Mødeforplejning

Mødeforplejning

Når der holdes møder i forvaltningen, er der visse regler med hensyn til forplejningen. Reglerne for dette findes i nedenstående vejledning.

Møder med intern deltagelse:

• Ved møder mellem ansatte på Rådhuset kan der kun serveres kaffe/the. Ved sådanne møder benytter man kaffeautomaterne. Der kan således ikke bestilles rundstykker, frugt, chokolade mv.

• Ved møder med deltagelse af ansatte fra institutioner kan der kun serveres kaffe/the/vand, som skal bestilles i kantinen på Rådhuset. Der kan således ikke bestilles rundstykker, frugt, chokolade mv.

• Ved faste mødefora gælder følgende:

- Ledergruppe Social & Sundhed: Kaffe/the med rundstykker ved de kvartalsvise møder(mødestart inden 9.00).

- Ledergrupper (Ældre & Handicap, Sundhed & Psykiatri og Visitation & Rehabilitering):
Kaffe/the som skal bestilles i kantinen på Rådhuset. Ved 4 møder årligt kan der serveres kaffe/the med rundstykker (mødestart inden kl. 9.00).

- Samarbejdsforum (Visitation og Udførere): kaffe/the/vand, som skal bestilles i kantinen på Rådhuset.

- Sektorudvalg, områdeudvalg og lokaludvalg: Kaffe/the/vand og frugt, som skal bestilles i kantinen på Rådhuset.

Møder med ekstern deltagelse (gæster):

• Der kan i rimeligt omfang bestilles forplejning i kantinen på Rådhuset.

• Forplejning i faste mødefora afregnes så vidt muligt særskilt.

• Ved møder i arbejdsgrupper/netværk med tværkommunal og regional deltagelse afregnes mødedeltagerne som hovedregel for forplejning.

Interne kurser:

• Ved kurser afholdt på Rådhuset med ekstern underviser kan der serveres kursusforplejning i rimeligt omfang. Det er en forudsætning, at der er en samlet besparelse ved at afholde internt kursus. Forplejning skal afregnes af kompetenceudviklingsmidlerne.

 

Godkendt af Chefgruppen den 31.08.2009.