Sundhedsberedskabsplan

Sundhedsberedskabsplan

Sundhedsberedskabet tager udgangspunkt i de opgaver, der løses dagligt. Sundhedsberedskabet skal sikre, at sundhedsvæsenet kan udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet ud over det daglige beredskab ved større hændelser som ulykker og katastrofer, herunder terror og krig.

Her finder du sundhedsbredskabsplanen og plan for den operative indsats: 

Sundhedsberedskabsplanen

Den operative indsats