XFlow / DitmerFlex – blanketløsning

XFlow / DitmerFlex – blanketløsning

Aabenraa Kommune har siden oktober 2016 anvendt arbejdsgangs- og blanketsystemet XFlow til egen udvikling af arbejdsgangsunderstøttende blanketter.

XFlow er et digitalt værktøj, som gør det muligt for kommunen selv at oprette og opdatere digitale arbejdsgangsunderstøttende blanketter. Pr. august 2019 er der udviklet over 30 forskellige løsninger. Halvdelen er rettet mod borgere til blandt andet ansøgninger og samtykkeerklæringer, mens den anden halvdel er rettet mod ansatte i kommunen til blandt indberetning af arbejdstid, barsel, MUS og lignende.

Både pilotprojektet og den endelige ibrugtagning af XFlow, er behandlet og godkendt i Den Digitale Styregruppe. Driften og dialogen med leverandøren tager Web og Digital kommunikationsteamet sig af. Udviklingen sker i samarbejder mellem de der 'ejer' den relevante arbejdsgang og Web og Digital kommunikationsteamet. Slutbrugersupport, undervisning (internt) og den daglige sagsbehandling varetages hos den forvaltning der er dataejer.

Har I en arbejdsgang I ønsker at få digitalt understøttet, er I velkommen til at kontakte os.

Eksempler på løsninger i drift

Aftale om anvendelse af aftalebaseret udskudt orlov (MP)
Afvigelse fra principperne for databehandleraftale (MP)
Anmeldelse af graviditet (MP)
Ansøgning om ældrebolig
Arbejdsseddel for dagplejere
G-dage ledighedsdage
KME Tilmelding til kompetenceraketten
Køreseddel til plejefamilie
Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel
Ny digital arbejdsgang i DitmerFlex
Oplysningsskema vedr. pensionsordning (MP)
Risikovurdering (MP)
Samtykkeerklæring til Partsrepræsentant og Bisidder
Tro og love erklæring for anvendelse af arbejdstelefon (MP)
§42 Anmeldelsesskema

Ofte stillede spørgsmål ved anvendelse af XFlow

 • Fejlen opstår, fordi du er forsøger at registrere samme e-mail, som du allerede er registreret med fra din AD konto. Derfor er det vigtigt at du IKKE angiver din xxx@Aabenraa.dk adresse, men en anden e-mail adresse, første gang du logger ind med din NemID, da dette er en anden DitmerFlex konto end den du anvender fra AD'et i rollen som f.eks. sagsbehandler, godkender eller leder.

 • Fejlen opstår som oftest, fordi du er registeret med samme e-mail på to brugerkonti. Derfor er det vigtigt at du IKKE angiver din xxx@Aabenraa.dk adresse, første gang du logger ind med din NemID eller medarbejdersignatur. Fejlen kan ændres ved at du logger på med din NemID eller medarbejdersignatur og ændrer din e-mail adresse til en anden end din arbejdsmail adresse.   

 • Hvis du skal godkende en blanket, skal du anvende logintypen 'Windowslogin'. Du skal være logget ind på Citrix, for det virker, og så vil du ikke blive spurgt om login igen (SingleSignOn).

 • På de blanketter der skal godkendes, vil en afvisning betyde, at den bliver sendt tilbage til dig, og du vil modtage en opsamlingsmail. Grunden til afvisningen kan du finde i blankettens 'Notat' felt. Du skal evt. rette de fejl eller lignende, som der er angives som afvisningsgrund, og indsende den på ny. Du skal ikke starte en ny, med mindre det er angivet. Er du I tvivl så kontakt den person, som har afvist den.

 • Det er ikke en fejl som sådan, men skyldes borgerens manglende registrering af sit navn på sit NemID certifikat. DitmerFlex bruger disse oplysning fra NemID men returnere PSEUDONYM som navn. Borgere kan anvende den vejledning fra NemID support for at få det rettet

  Du kan selv vælge om dit navn skal fremgå af dit NemID certifikat. Det kan være relevant at have navn i sit certifikat, hvis du fx skal sende eller modtage digitale fuldmagter eller underskrive digitalt med dit NemID. Dit navn vil som udgangspunkt fremgå af dit NemID certifikat, hvis du har bestilt dit NemID online eller i Borgerservice.

  Hvis dit navn IKKE fremgår af dit certifikat, vil der stå 'PSEUDONYM' der, hvor dit navn ellers ville stå, efter at du er logget ind med NemID. I så fald kan du i de fleste tilfælde (se undtagelser nederst) selv tilføje dit navn ved at logge på selvbetjening på www.nemid.nu. (Du kan også fjerne dit navn fra certifikatet samme sted).

  Log på selvbetjening på nemid.nu

  Sådan gør du

  1. Følg linket ovenfor og log på med din NemID under Selvbetjening
  2. Klik på 'Mit NemID', vælge 'Certifikater' og derefter 'Rediger indstillinger'
  3. Svar 'Ja' til at dit navn skal fremgå af dit certifikat
  4. Underskriv den nye indstilling for dit certifkat med NemID
  5. Aktiver evt. de nye indstillinger med samme og underskriv med NemID endnu en gang

  Hvis du ikke aktiverer de nye indstillinger med det samme, bliver de automatisk aktiveret næste gang, du logger på offentlig side eller netbank med din NemID.

  BEMÆRK - står der PSEUDONYM, når du er logget ind med NemID OG har du navne- og adressebeskyttelse, såkaldt administrativt cpr-nummer eller er du udenlandsdansker, så kan du IKKE selv tilføje navn via selvbetjening på NemIDs hjemmeside. Du skal i stedet  møde op i en hvilken som helst borgerservice medbringende gyldig billedlegitimation.

  Åbn detaljeret vejledning til selvbetjeningsløsning

  Har du spørgsmål, så kontakt:

  NemID - Support

  Telefon: 72247050

  Telefontid:

  Man - fre: 08.30 - 20.00

  Lør, søn og helligdage: 10.00 - 16.00

  Jule- og nytårsaftensdag: 10.00 - 14.00

  Få hjælp til NemID på www.nemid.nu

Kontaktperson

Daniel Hansen - Digitaliseringskonsulent
Tlf. 73767338 - dha@aabenraa.dk

Kontaktperson

Susanne Sieljacks - Digitaliseringskonsulent
Tlf. 73767344 - ss@aabenraa.dk