Direktionen

Direktionen udgør det øverste ledelsesniveau i den administrative organisation i Aabenraa Kommune. Direktionen består af kommunaldirektøren samt fire forvaltningsdirektører.

Kommunaldirektør

Tom Ahmt

Vicekommunaldirektør

Søren Lorenzen

Telefon: 73766363

Mobil: 23720311

E-mail: slor@aabenraa.dk

Direktør for Børn og Kultur

Chriss Mailandt-Poulsen

Telefon: 73767255

Mobil: 28993212

E-mail: cep@aabenraa.dk

Direktør for Social & Sundhed

Karen Storgaard Larsen

Telefon: 73767136

E-mail: kslar@aabenraa.dk

Direktør for Plan, Teknik & Miljø

Ditte Lundgaard Jakobsen

Telefon: 73767286

Mobil: 22154104

E-mail: dlja@aabenraa.dk

Personalebladet

Personalebladet Aabne linjer

Aabne linjer er Aabenraa Kommunes fælles personaleblad, hvor vi bl.a. deler medarbejderhistorier fra kommunens arbejdspladser.