Den Digitale Styregruppe

DIGITAL MEDARBEJDER I OMSTILLINGEN

I udviklingsstrategien 2035 Det Gode Liv, skaber vi de gode rammer, sørger for muligheder, og vi indgår i fælleskaber og partnerskaber.

Indhold

  Forvaltningen Jobcenter og Borgerservice herunder Borgerservice udvikler løbende på, fortsat at gøre Aabenraa Kommune til et attraktivt sted for tilflyttere, borgere og samarbejdspartnere. For at øge tilgængeligheden til Aabenraa Kommune på telefonerne og samtidig give bedre tid til at personlig borgerbetjening, har Borgerservice valgt at supplere telefonomstillingen med en digital løsning. Den digitale løsning bliver en telefonrobot, som kan betjene kald, viderestil­linger og bestille tid til pas og kørekort.

  Borgerservice implementerer et nyt fagsystem med en robotløsning, som supplement til medarbejderne i Omstillingen, som kan tale med borgerne og reagere på stemmeinputs. Den kan kontaktes 24 timer i døgnet og med alle de telefonlinjer, som er nødvendige.

  Robottens funktioner kan opdeles i tre områder:

  • Omstillingsfunktion: Finder den rette afdeling eller person baseret på omfattende nøgleordsdatabase, som kontinuerligt udvides.
  • Borgerfunktion: Giver grundlæggende svar og vejledning på mest almindelige henvendelser (eksempelvis: Hvordan bestiller jeg tid i Borgerservice eller oplysning om åbningstider i forvaltningerne.)
  • Tidsbestillingsfunktion: Hjælper borgeren med at bestille tid til eksempelvis Borgerservice eller Jobcenter.

  Borgerne vil opleve at blive betjent af en kvindelig telefonstemme 24 timer i døgnet, som både kan besvare simple spørgsmål og bestille tid til eksempelvis pas og kørekort. I åbningstiden vil telefonrobotten stille spørgsmål til borgerne og afsøge hvilken medarbejder eller forvaltning, borgerne skal viderestilles til. Ved mere komplicerede forespørgsler vil telefonrobotten viderestille til en medarbejder i Omstillingen.

  Telefonrobotten er indkøbt ultimo 2022 og påbegyndt programmeret i starten af 2023. Robotløsningen implementeres først i Borgerservice og herefter, som et tilbud, for de enkelte forvaltningsområder i rækkefølgen med flest opkald på hovednummeret først.

  Implementeringen vil blive evalueret i starten af 2024, hvor udbytter og udfordringer vil blive drøftet og optimeret.

  Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål, kan Mette Engesgaard kontaktes på tlf.: 7376 7405 eller mail: meng@aabenraa.dk