Den Digitale Styregruppe

Husk at indberette sikkerhedshændelser

DDS blev den 25. april 2022 orienteret om DPO beretning for 2021.

Indhold

    Slående er, at der i Aabenraa ikke indberettes så mange sikkerhedshændelser/brud på persondatasikkerheden til Datatilsynet, som det gør i resten af landet. DSS vil derfor opfordre til, at der huskes at sikkerhedshændelser/brud på persondatasikkerheden indberettes til Datatilsynet.

    Rent praktisk gøres det ved at tage fat i egen ledere eller direkte til Eva Minke Andersen ema@aabenraa.dk eller Thomas V. Majholt tvm@aabenraa.dk