Fysisk og psykisk vold samt krænkende handlinger

Det er Aabenraa Kommunes mission at skabe det gode liv sammen med kommunens borgere. Det forudsætter, at kommunens ansatte aktivt indgår i opgaveløsningen, hvor vold og krænkende handlinger forebygges og håndteres på bedst mulige måde.

I Aabenraa Kommune er vores fælles mål at være en god og attraktiv arbejdsplads gennem hele arbejdslivet, hvor samarbejde, sikkerhed og rummelighed vægter højt og samtidig er betydningsfulde faktorer i forebyggelsesarbejdet. Derfor har vi fokus på at tænke fysisk og psykisk arbejdsmiljø ind i alle arbejdsmæssige sammenhænge.

Formålet med Aabenraa Kommunes delpolitik om fysisk og psykisk vold og krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane, er at understøtte forebyggelse og håndtering af psykiske risikofaktorer, herunder nærvær og en tryg tilknytning til arbejdspladsen.