Links, vejledninger, rekvisition til skærmbriller

‎ Her kan du finde oplysninger om skærmbriller

 • Læs op

Indhold

  Skærmbriller

  Ansatte der arbejder mere end to timer dagligt ved en computer, og har behov for skærmbriller har krav på, at arbejdsgiveren yder refusion efter fastsatte rammer.

  For at afgøre om man har behov for skærmbriller, skal man, sammen med arbejdsmiljørepræsentanten, måle sin skærm-arbejdsplads op. Til dette skal man bruge blanketten ”Rekvisition på synsprøve/skærmbriller”

  Derefter bestiller du tid til en synstest hos en Synoptik optiker. Rekvisitionen medbringes ved besøg hos optikeren.

  En skærmbrille er en brille til brug for skærmarbejdet. Ansatte må derfor acceptere at tage brillen af til andre opgaver i arbejdet. Skærmbriller har derfor normalt enkeltstyrkeglas. Ved normale kontoropgaver o.l. vil skærmbriller med enkeltstyrkeglas generelt være tilstrækkelige.

  Ved visse kombinerede arbejdsopgaver kan det imidlertid være nødvendigt med flerstyrkeglas.

  Det gælder fx, hvor skærmarbejde udføres samtidig med andre opgaver, der kræver en anden synsafstand.

  Arbejdsgiveren har pligt til at yde refusion til et standardstel og -glas. Ved Aabenraa Kommune er der indgået aftale med Synoptik for levering af skærmbrille til medarbejdere ved Aabenraa Kommune. I aftalen er der et afgrænset udvalg af stel, der kan vælges imellem i butikken.

  Ønskes et andet stel betaler medarbejderen differencen efter aftale med Synoptik. Der gives 25% på differencen.

  Tryk her for at læse mere om lovkrav vedr. skærmbriller i Arbejdstilsynets vejledning om skærmarbejde.

  Natarbejde og den lovpligtige helbredsundersøgelse

  Natarbejde er et grundvilkår i mange brancher. Ifølge arbejdsmiljølovgivningen må natarbejde ikke forringe medarbejdernes sikkerhed og sundhed. Tryk her for at læse Arbejdstilsynets vejledning omkring natarbejde og den lovpligtige helbredsundersøgelse.

  Godt psykisk arbejdsmiljø

  Psykisk arbejdsmiljø handler om krav i arbejdet og karakteren af arbejdet – det kan fx være, at I har høje følelsesmæssige krav i arbejdet eller at I har med udadreagerende borgere at gøre. Det handler også om, hvordan jeres arbejde er organiseret og om, hvordan I samarbejder på jeres arbejdsplads. Tryk her for at læse mere om godt psykisk arbejdsmiljø.

  Arbejdsmiljøarbejdet: Det daglige samarbejde

  Arbejdsmiljøorganisationen er omdrejningspunktet for det systematiske arbejde for et godt arbejdsmiljø. Her kan du finde viden og inspiration til et godt samarbejde om arbejdsmiljøet og konkrete metoder og værktøjer til den daglige indsats. Tryk her for at læse mere om det daglige samarbejde i arbejdsmiljøorganisationen.

  Nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen

  I december 2020 blev regeringen og arbejdsmarkedets parter enige om nye mål for arbejdsmiljøet. Trepartsaftalen sætter retning for arbejdsmiljøindsatsen i Danmark frem mod 2030. Her på siderne finder I information om trepartsaftalen samt udvalgte materialer, der kan understøtte arbejdet med en styrket arbejdsmiljøindsats på jeres arbejdsplads. Tryk her for at læse mere om de nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen.

  Arbejdstilsynet

  På Arbejdstilsynets hjemmeside oplyses der er om gældende lovgivning indenfor arbejdsmiljøområdet, nyeste vejledninger, regler og oplysninger om tilsyn. Derudover kan man læse seneste nyt på forsiden. Vær opmærksom på, at tilgangen til ADVI-siden udelukkende administreres af kommunens team MED- og Arbejdsmiljø. Tryk her for at læse mere på Arbejdstilsynets hjemmeside.

  Bæredygtigt arbejdsmiljø

  Det handler om at udvikle, fastholde og rumme alle medarbejdere på arbejdspladsen. I dette link findes inspiration og hjælpe til at bruge værktøjet og prioritere jeres indsats for et mere bæredygtigt arbejdsmiljø. Der henvises ligeledes til værktøjet i Strategi for MED- og Arbejdsmiljø. Tryk her for at læse mere om værktøjet om bæredygtigt arbejdsmiljø.

  Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

  Tryk her for at læse mere om seneste forskning på arbejdsmiljøområdet

  BFA's besøgsteam

  BFA's besøgsteam kan hjælpe med at sætte arbejdet med at forebygge et godt arbejdsmiljø i system. Her kan du læse meget mere om, hvad besøgsteamet kan hjælpe med og hvordan teamet kontaktes. Tryk her for at læse mere.

  VPT - Viden På Tværs

  VPT's mission er at sætte dagsordenen, sprede viden og understøtte medarbejdere og ledere i udvikling af de kommunale arbejdspladser og kerneopgaver til gavn for borgerne. VPT er et samarbejde mellem KL og Forhandlingsfællesskabet. Tryk her for at læse mere på VPT's hjemmeside.

  SPARK

  Samarbejde om Psykisk ARbejdsdmiljø i Kommunerne.

  SPARKs forløb er målrettet MED-udvalg og TRIO'er, hvor der kan gives støtte og sparring, således de forskellige udvalg bliver bedre i stand til at handle på de udfordringer der opleves i det psykiske arbejdsmiljø på egen arbejdsplads. Tryk her for at læse mere om SPARK.

  Kemisk risikovurdering - rengøring

  Arbejdstilsynet har lavet et nyt, og meget overskueligt værktøj, til kemisk risikovurdering indenfor rengøring. Tryk her for at komme til værktøjet