Valg og indberetning af AMR, AL og medarbejder-repræsentanter

Valg af arbejdsmiljørepræsentanter

 • Læs op

Indhold

  Arbejdsmiljørepræsentanter vælges af og blandt samtlige medarbejdere uden ledelsesmæssige beføjelser dog med mindst ½ års anciennitet. Valget gælder for 2 år og foretages i september måned i lige år. Alle medarbejdere er stemmeberettigede. Lederen for arbejdsmiljøgruppens område er ansvarlig for at indkalde til valg af arbejdsmiljørepræsentanter. Arbejdsmiljølederen er ansvarlig for at anmelde valget til Personalekontoret.

  Nedenfor kan du indberette valg eller genvalg af arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere

  Se Retningslinje om valg af arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere her

  Se Notat om håndtering af vakant AMR-plads i MED, i løbet af valgperioden her

  Indberetning af AMR og AL - nyvalg
  Indberetning af AMR og AL - genvalg
  Indberetning af medarbejderrepræsentant - nyvalg
  Indberetning af medarbejderrepræsentant - genvalg