Hoved MED-udvalg (HMU)

Læs om Hoved MED-udvalg

 • Læs op

Indhold

  Hoved MED-udvalget (HMU) er det øverste organ i Aabenraa Kommunes MED-organisation.

  HMU behandler spørgsmål om medindflydelse og medbestemmelse, som har betydning for alle ansatte i kommunen og er kommunens øverste arbejdsmiljøudvalg.

  HMU fastlægger overordnede personalepolitikker og retningslinjer, vejleder i og fortolker MED-aftalen og står for MED-uddannelsen.

  Nedenfor kan du læse mere om HMU og dets medlemmer. Har du rettelser, så send en besked til Dataenheden.

  Du har mulighed for at se dagsordener og referater her

  2024

  HMU-møde Dagsordensfrist
  Tirsdag den 30. januar Den 8. januar
  Tirsdag den 19. marts Den 27. februar
  Tirsdag den 25. juni Den 4. juni
  Tirsdag den 17. september Den 26. august
  Tirsdag den 3. december Den 5. november

   

  Medarbejdersiden består af i alt 13 medarbejderrepræsentanter.

  3 arbejdsmiljørepræsentanter fra sektorudvalgene samt 10 tillidsrepræsentanter, der udpeges af de faglige organisationer:

  • LO-grupperne udpeger 5 medlemmer
  • FTF-grupperne udpeger 4 medlemmer
  • AC-grupperne udpeger 1 medlem

  Ledelsessiden består af Direktionen.

  Kommunaldirektøren er formand, næstformanden vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne.

  Ledelsesrepræsentanter

  Tom Ahmt, kommunaldirektør (formand)

  Chriss Mailandt-Poulsen, direktør

  Ditte Lundgaard Jacobsen, direktør 

  Søren Lorenzen, direktør

  Karen Storgaard Larsen, direktør

  Tillidsrepræsentanter:

  Heidi Tina Hald, FTR/FOA (Næstformand )

  Mads Lund, FTR/DLF

  Dorrit Margrethe Vestermark Knudsen. FTR/BUPL

  Mette Hansen, FTR/DSR

  Betina Ullits Jensen, FTR/HK

  Vakant, FTR/FOA

  Marianne Roth Sørensen, FTR/AC

  Svenja Suljejmani, FTR/DS

  Per Rieder, FTR/3F

  Christian Freund FTR/SL

  Arbejdsmiljørepræsentanter:

  Mia Joy Borring Paridaen, AMR 

  Tine Hasselris Munksgaard, AMR

  Lene Lyster Hansen, AMR

  Suppleanter:

  Susanne Følsted Nielsen, TR/FOA

  Ulla Bork Petersen, TR/BUPL

  Maja Mijatovic TR/AC

  Erik Dall, TR/3F

  30. Januar

  HMU-møde

   

  • Budgetprocedure 2025-2028
  • Medarbejdertilbud til motionsarrangementer
  • Lokalaftale medindflydelse og medbestemmelse

  1. februar

  Konference

  AM- og TR konference

  19. marts

  HMU-møde

  • HR-regnskab 2023
  • Punkter til drøftelse på dialogmøde mellem ØU og HMU

  16. april

  Dialogmøde

  • Dialogmøde mellem ØU og HMU

  25. juni

  HMU-møde

  • Opfølgning på dialogmøde mellem ØU og HMU
  • Status lønforhandling 2023
  • Trivselsmåling procesplan
  • Punkter til drøftelse på dialogmøde mellem ØU og HMU
  • Koncept for MUS/LUS

  13. august

  Seminar

  Minibudgetseminar

  20. august

  Dialogmøde

  • Dialogmøde mellem ØU og HMU

  26. og 27. august

  Seminar

  • Budgetseminar

  17. september

  HMU-møde

  • Opfølgning på dialogmøde mellem ØU og HMU
  • Status på kommende års budgetlægning (aktuel orientering)
  • MED- og arbejdsmiljøindsatsen 2025 - tema og følgegruppe
  • Program for AM- og TR konference

  3. december

  HMU-møde

  • Trivselsmåling afrapportering
  • Program for Med- og Arbejdsmiljøindsats 2025
  • Feriefondens årsregnskab 2023
  Dataenheden - Personale

  Sofie Nielsen

  Administrativ konsulent

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 21473959

  Mobil: 21473959

  E-mail: son@aabenraa.dk