Sektor MED-udvalg

Læs om Sektor MED-udvalg

 • Læs op

Indhold

  I Aabenraa Kommune er der nedsat et sektor MED-udvalg for Børn og Kultur, Social & Sundhed samt et teknisk-administrativt ad hoc-sektorudvalg. Sektor MED-udvalgene varetager spørgsmål, der har relevans for alle arbejdspladser under Børn og Kultur, Social & Sundhed samt teknisk-administrativt personale.

  Sektor MED-udvalg består af:

  • Direktøren i forvaltningen
  • Indtil 5 ledelsesrepræsentanter udpeget af ledelsen
  • Indtil 7 tillidsrepræsentanter ansat inden for forvaltningens område, udpeget af organisationerne
  • Indtil 2 arbejdsmiljørepræsentanter ansat inden for forvaltningens område

  Direktøren er formand, mens næstformanden vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne. 

  Nedenfor kan du læse om de enkelte sektor MED-udvalgs medlemmer og mødeplan. Har du rettelser, så send en besked til arbejdsmiljøteamet. 

  Mødeplan 2024:

  Torsdag den 14. marts kl. 09.30-11.30

  Torsdag den 23. maj kl. 09.30-11.30

  Torsdag den 3. oktober kl. 09.30-11.30

  Torsdag den 5. december kl. 09.30-11.30

  Se dagsordner og referater her.

  Ledelsesrepræsentanter:

  Chriss Mailandt-Poulsen (formand)
  Jacob Svarre Winther
  Rasmus Andreassen

  Medarbejderrepræsentanter:

  Mads Museth Lund (næstformand) (FTR/DLF)
  Dorrit Margrethe Vestermark Knudsen (FTR/BUPL)
  Ulla Bork Petersen (TR/BUPL)
  Betsy Nymann Jensen (TR/FOA)
  Peter Birger Jensen (TR)
  Tina Rasmussen (TR/HK) 
  Sanne Brogaard Seest (FTR)
  Camilla Nielsen (TR/DLF - suppleant)

  Arbejdsmiljørepræsentanter:

  Claudia Craft Johnsen
  Inger-Margrethe Løve Christensen

  Sekretær: Hanne Weitling Jessen (tlf.nr. 7376 8700)

  Mødeplan 2024

  • 20. februar 
  • 14. maj
  • 10. september
  • 26. november

  Se dagsordner og referater her (FirstAgenda)

  Ledelsesrepræsentanter
  Karen Storgaard Larsen (formand)
  Michael Metzsch
  Anni Oksen
  Maja Gammelgaard
  Christian Schrøder
  Helle Marie Hansen
  Bjarne Ipsen, observatør
  Annemette From Toft

  Medarbejderrepræsentanter
  Marianne Roth Sørensen, FTR/Ergoterapeutforeningen (Næstformand)
  Christian Freund, FTR/SL
  Heidi Tina Hald, FTR/FOA
  Mette Hansen, FTR/DSR
  Susanne Eyo Mikkelsen, TR/FOA
  Yelva Hummelmose Nielsen, TR/Kost og Ernæringsforbundet
  Maibrit Krogh Schmidt, TR/HK

  Arbejdsmiljørepræsentanter
  Mia Joy Borring Paridaen
  Ditte Groth Solholm

  Sekretær:
  Tommy G. Svendsen

  Ledelsesrepræsentanter:

  Søren Lorenzen (formand)
  Karen Storgaard Larsen
  Chriss Mailandt-Poulsen
  Ditte Lundgaard Jakobsen 

  Medarbejderrepræsentanter:

  Betina Ullits Jensen - TR/HK (næstformand)
  Anja Holl Knæhus - TR/AC
  Jannie Nielsen Enemark - TR/HK
  Susanne Jenny Eg Olesen - TR/Dansk Social Rådgiverforening
  Vakant - TR Teknisk Landsforbund

  Arbejdsmiljørepræsentanter:

  Lene Lyster Hansen
  Tine Hasselris Munksgaard

  Suppleant:

  1. Margit Kristensen - TR/HK
  2. Inga B. Petersen - TR/HK


  Sekretær: Kis Æbeløe

  Møder:

  Der foreligger ikke en fast mødeplan for dette Sektor-MED, da det er et ad hoc udvalg.

  Se dagsordner og referater her.

  Politikker m.m.:

  Politik for røgfrie miljøer (kun gældende for teknisk/administrativt personale på de 3 administrationsbygninger)

  Brand og evakueringsinstruks (Gældende for Rådhuset, Skelbækvej 2)