Lokale MED-udvalg

Arbejdspladser med selvstændig ledelse har et Lokal MED-udvalg eller afholder personalemøde med MED-status.

 • Læs op

Indhold

  Arbejdspladser med selvstændig ledelse har et Lokal MED-udvalg eller afholder personalemøde med MED-status.

  Lederen er formand, mens næstformanden vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne.

  Lokaludvalgene varetager spørgsmål, der har relevans for den enkelte arbejdsplads og implementerer overordnede politikker og retningslinjer på den enkelte arbejdsplads. 

   

  MØDER OG REFERATER:

  I menuen til venstre kan du finde dagsordner og referater fra møder i de administrative Lokal MED-udvalg.

  Wilhelm Hallum
  Personalekontoret

  Wilhelm Hallum

  Med- og arbejdsmiljøkonsulent

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 73767168

  Mobil: 20341011

  E-mail: wha@aabenraa.dk