FAQ vedr. tilsynsbesøg

Hvorfor dukker arbejdstilsynet op hos os? Hvilke typer tilsyn gennemfører Arbejdstilsynet? og flere spørgsmål prøver vi at beskrive her i denne FAQ

 • Læs op

Indhold

  Hvilke tilsynsbesøg gennemfører arbejdstilsynet?

  Grundtilsyn er et tilsyn, hvor Arbejdstilsynet ser på de væsentlige arbejdsmiljøproblemer på en produktionsenhed. Et brancherettet tilsyn gennemføres i udvalgte brancher og er målrettet særlige arbejdsmiljøproblemer inden for fx det psykiske eller det ergonomiske arbejdsmiljø. Samtidig ser vi på de øvrige væsentlige arbejdsmiljøproblemer.

  Du kan læse mere på Arbejdstilsynets hjemmeside om Grundtilsyn

  Baggrunden kan fx være

  • at kontrollere, om virksomheden har efterkommet et påbud.
  • at Arbejdstilsynet har mistanke om et alvorligt arbejdsmiljøproblem på virksomheden.
  • at der er sket en alvorlig arbejdsulykke.
  • at Arbejdstilsynet gennemfører særlige indsatser i bestemte brancher eller inden for udvalgte arbejdsmiljøproblemer.

  Tilsynet er uanmeldt

  Det er hovedreglen, at specialtilsynet er uanmeldt. Arbejdstilsynet kan dog vælge at anmelde specialtilsynet - fx for at sikre, at de relevante personer er til stede ved tilsynet.

   

  Ledelse og medarbejdere bliver inddraget

  Specialtilsynet starter - i de fleste tilfælde - med, at Arbejdstilsynet kontakter virksomhedens ledelse og nogle af dens medarbejdere. Det er godt, hvis både ledelsen og medarbejderne er til stede ved tilsynet. Tilsynet bliver dog gennemført under alle omstændigheder.

   

  Sådan forløber et specialtilsyn

  Specialtilsynet tager udgangspunkt i den konkrete anledning til besøget - fx en alvorlig arbejdsulykke eller kontrol af, om et påbud er efterkommet.

  Arbejdstilsynet vil reagere, hvis der konstateres væsentlige arbejdsmiljøproblemer i virksomheden - uanset om de konstateres på et andet område, end det, der er anledning til specialtilsynet.

   

  Du kan her læse mere om Arbejdstilsynets specialtilsyn