Røgfri arbejdstid - delpolitik, information og tilbud til medarbejdere

Fra d. 1. oktober 2021 er arbejdstiden røgfri for alle medarbejdere i Aabenraa Kommune.
Herunder får du information og svar på oftest stillede spørgsmål.

 • Læs op

Indhold

  Delpolitik for røgfri arbejdstid

  Delpolitik for røgfri arbejdstid er justeret af HMU d. 19.9.2023.

  Aabenraa Kommunes mission er, at det gode liv skabes i fællesskab. Sundhed alene er ikke en garanti for det gode liv, men fravær af sygdom er en vigtig forudsætning herfor. Kommunen arbejder derfor for at minimere risikofaktorer, der er årsag til sygdom. Delpolitik for røgfri arbejdstid skal understøtte denne indsats samt den overordnede personalepolitik, herunder at bidrage til at skabe sunde medarbejdere på sunde arbejdspladser. Formålet med røgfri arbejdstid er at sikre, at alle medarbejdere i Aabenraa Kommune kan færdes i et røgfrit arbejdsmiljø, uden de gener, og den reelle sundhedsfare, der er ved passiv rygning.

   

  Inspiration til arbejdspladserne

  Kræftens Bekæmpelse har udarbejdet materiale, som arbejdspladserne kan benytte sig af. Materialet indeholder forslag til de drøftelser der kan tages på arbejdspladsen før delpolitikken træder i kraft og når delpolitikken er trådt i kraft.

  Materialet fra Kræftens Bekæmpelse Bliv klar til røgfri arbejdstid

  Link med inspiration til røgfri udearealer 

  Hvordan skaber vi en røgfri arbejdstid i Aabenraa Kommune?

  Aabenraa Kommune har indført røgfri arbejdstid, og det er derfor ikke tilladt at ryge i arbejdstiden. Der er rygeforbud i alle kommunens ejendomme, matrikler og i alle kommunens køretøjer.

  Rygeforbuddet gælder også e-cigaretter.

  Rygereglerne gælder for alle medarbejdere i Aabenraa Kommune, samt personer der udfører arbejde for Aabenraa Kommune, som vikarer.

  Rygeforbuddet gælder også besøgende på de kommunale arbejdspladser, herunder borgere og håndværkere.

  Nej, det er ikke tilladt at ryge i arbejdstiden. Dette gælder også ,når du er til møde ude i byen eller når du transporterer dig mellem to borgere eller arbejdspladser.

  Det er ikke tilladt at afbryde arbejdsdagen for at ryge.

  Formålet med røgfri arbejdstid er at skabe sunde rammer på arbejdspladsen, så ingen udsættes for tobaksrøg, færre begynder at ryge og medarbejdere, der ønsker at stoppe, støttes i dette. Vi er desuden rollemodeller. Vi ønsker at skabe lige vilkår i forhold til pauser, og vi ønsker at undgå de konflikter, der kan opstå mellem medarbejdere, der ryger og medarbejdere, der ikke ryger.

  Nej – reglerne er de samme. Hele arbejdstiden skal foregå røgfrit.

  I forbindelse med kurser og tjenesterejser med overnatning betragtes arbejdstiden som gældende mellem kl. 8.00 og 15.30.

  Nej du er omfattet af kommunens rygepolitik om røgfri arbejdstid, og borgeren må heller ikke ryge mens du varetager opgaverne i borgeres hjem.

   

  Du må ikke ryge i arbejdstiden – heller ikke udendørs.

  Vi har tillid til, at alle medarbejdere overholder rygereglerne, og har i øvrigt ingen intentioner om at følge op på rygereglerne i medarbejderes eget hjem.

   

  Det er ledelsen på den enkelte arbejdsplads, der har ansvaret for, at rygereglerne bliver fulgt. Vi har tillid til, at alle medarbejdere overholder rygereglerne.

   

  Det er ikke hensigtsmæssigt med et arbejdsmiljø, hvor man angiver hinanden. Det er ledelsen på den enkelte arbejdsplads, der har ansvaret for, at reglerne bliver fulgt. Vi har tillid til, at medarbejderne overholder de fælles regler, der gælder på arbejdspladsen.

  Ja, rygestoptilbud til medarbejdere er gratis og kan foregå i arbejdstiden. Hold øje med NemTilmeld, eller send en mail til sundhedscenter@aabenraa.dk

  Hvis du ønsker et rygestopforløb, er der mulighed for at få tilskud til nikotinsubstitution op til 1400 kr. Gennem rygestoprådgiveren modtager medarbejderen et værdibevis, der kan indløses på et apotek. Ved ændring af rygevaner indgår tilskud til nikotinsubstitution ikke.

  Derudover kan man altid få hjælp hos Stoplinien på tlf.: 80 31 31 31 eller via app’en ”e-kvit”.

  • Ja, der tilbydes gratis rådgivning. Du kan tilmelde dig HER, eller send en mail til sundhedscenter@aabenraa.dk

   Tilskud til nikotinsubstitution indgår ikke i tilbuddet ved ændring af rygevaner.

    

  • Første gang rygeforbuddet overtrædes vil der som udgangspunkt blive givet en advarsel.
  • I gentagelsestilfælde kan det medføre ansættelsesmæssige konsekvenser.

  Kontakt en rygestoprådgiver ved Aabenraa Kommunes Sundhedscenter på sundhedscenter@aabenraa.dk

  • Medarbejdere på plejehjem, hjemmeplejen, sygeplejen, døgninstitutioner, bostøtte, væresteder m.fl. arbejder på steder, hvor de kan udsættes for røg. Løsninger vedrørende disse særlige forhold håndteres og koordineres i og mellem de respektive Sektor MED-udvalg.
  • I følge rygeloven må der ryges indendørs i dagplejehjem så længe, det er uden for åbningstiden, og rygningen ikke sker i det rum, der primært er indrettet som børnenes lege- og opholdsrum.
  • Arbejdspladsen kan beslutte, at de unge må ryge udendørs på anbringelsessteder (døgninstitutioner, opholdssteder og lignende), der i en periode tjener som deres hjem.
  • Det er den nærmeste leders ansvar at sikre, at del-politikken efterleves.
  • Det er endvidere lederens ansvar at handle, hvis del-politikken ikke overholdes.
  • Det er vigtigt at der i kommende ansættelsesbreve, eller informationsbreve, informeres om ”Røgfri arbejdstid” til medarbejdere, elever, studerende etc., så nye kan forberede sig på deres nye røgfri arbejds- eller praktikplads.
  Patricia Rose Marie Bladt
  Personalekontoret

  Patricia Rose Marie Bladt

  Med- og arbejdsmiljøkonsulent

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 73767701

  Mobil: 20339740

  E-mail: prb@aabenraa.dk