Fællesannoncen "Nyt fra din kommune"

Under overskriften Nyt fra din kommune fortæller fællesannoncen, også kaldet borgerinfoannoncen, om forskellige forhold og aktiviteter, som kommunen sætter i værk.

Indhold

  Alle kommunens institutioner og afdelinger har mulighed for at få en lille annonce med i "Nyt fra din kommune"-annoncen i Ugeavisen. Det kan for eksempel være særlige aktiviteter på institutionerne, rygestopkurser eller invitation til borgermøder. Også lovpligtig information om lokalplaner, landzone- og miljøtilladelser annonceres her.

  Fællesannoncen indrykkes hver uge i Ugeavisen, der udkommer i hele kommunen. 

  Deadline

  Sidste frist for aflevering af materiale til fællesannoncen er kl. 8.00 onsdagen før annoncen skal bringes. Annonceteksten sendes til annoncer@aabenraa.dk.

  Sekretariat og Jura

  Heidi Louise Sand

  Administrativ medarbejder

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 20335405

  Mobil: 20335405

  E-mail: hlp@aabenraa.dk