Særskilte annoncer

‎ Vi kvalitetssikrer din annoncetekst og annoncens design.

Indhold

  I mange tilfælde henviser vi dig til en grafiker, der kan sætte annoncen op, så den får det rette professionelle udtryk.

  Vi kan også rådgive om, hvor du kan indrykke din annonce, og hvordan du indhenter priser og tilbud.

  Din afdeling betaler selv for annoncering.

  Priser for annoncering i Ugeavisen Aabenraa og JydskeVestkysten Aabenraa lokalsektion 2023

  Priserne, der er inklusiv opsætning i Aabenraa Kommunes standarddesign, e-avistillæg og miljøafgift, men eksklusiv moms, er følgende:

  • Kvartside: 1.372,60 kroner ex. moms.
  • Halvside høj og bred: 2.565,20 kroner ex. moms.
  • Helside: 4.996,10 kroner ex. moms.

  Priser for annoncering i Ugeavisen Aabenraa og JydskeVestkysten Aabenraa lokalsektion 2024

  Koncernen Jysk Fynske Medier har besluttet at hæve priserne for annoncer. Dette betyder, at der fra 1. januar 2024, er nye priser for avisannoncer i Ugeavisen Aabenraa og JydskeVestkystens lokalsektion for Aabenraa. Såfremt der ønskes indrykning i både Ugeavisen Aabenraa og JydskeVestkystens lokalsektion for Aabenraa, skal der dog betales for to separate indrykninger. Priserne, der er inklusiv opsætning i Aabenraa Kommunes standarddesign, e-avistillæg og miljøafgift, men eksklusiv moms, er følgende:

  • Kvartside: 1.398,80 kroner ex. moms.
  • Halvside høj og bred: 2.597,60 kroner ex. moms.
  • Helside: 5.061,80 kroner ex. moms.

  Deadlines

  Det er muligt at indrykke annoncer i dagspressen og i netbårne medier med ca. to dages varsel, hvis man har den færdige annonce. Hen over en weekend skal du beregne et par ekstra dage.
  Hvis du ønsker at indrykke en særskilt annonce i den trykte udgave af en ugeavis, skal annoncen være os i hænde, senest en uge før avisen udkommer. Det vil sige, at du helst skal henvende dig til os senest tirsdag før den avis udkommer, som du ønsker annoncen i.

  Særskilte annoncer skal følge designlinjen

  Rune Højer Jensen
  Udvikling

  Rune Højer Jensen

  Kommunikationskonsulent

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 73767760

  Mobil: 25112925

  E-mail: rhj@aabenraa.dk