Nyt fra Lønkontoret

‎ Her finder du nyheder fra Lønkontoret

Indhold

  Vi oplever desværre ofte fejl på serviceplatformen når der sendes breve via denne vej. Alternativt kan OneTooX anvendes i udskrift. 
  Oplever du også problemer med at sende breve i personalesagen via Print til serviceplatformen, skal du tage kontakt til Johannes Emil Hannibal fra IT. 23379156

  I forbindelse med vores nye rekrutteringssystem Signatur har lønkontoret fået en robotløsning, også kaldt digital medarbejder, som skal lette sagsbehandlingen ved oprettelse af nyansatte medarbejdere i lønsystemet, samt journalisering af kandidatrapport i personalesagen.

  Når en ny ansættelse registreres i Signatur, sendes en mail automatisk til robotløsningen.
  Robotten behandler mailen på to forskellige måder, alt efter om den nyansatte er en intern eller ekstern ansat.

  • Hvis der ansættes en ekstern kandidat, vil robotten automatisk minimums oprette det nye ansættelsesforhold i SD, samt journalisere samtlige dokumenter uploadet ved søgning af stilling, inkl. ansøgning og CV, i personalesagen. En adviseringsmail vil herefter blive sendt til lønkontoret samt opretter af stillingsopslaget, den rekrutteringsansvarlige og eventuelle vikarer, som nu kan gå videre med sagsbehandlingen i lønsystemet.
  • Hvis der ansættes en intern kandidat, skal rokering/ny oprettelse i SD samt journalisering af dokumenter i personalesagen håndteres manuelt.
   En adviseringsmail indeholdende alle relevante oplysninger og dokumenter fra Signatur vil blive sendt til lønkontoret samt opretter af stillingsopslag, rekrutteringsansvarlig samt eventuelle vikarer.
  • Hele arbejdsgangen - fra registrering af ny ansættelsen i Signatur til modtagelse af adviseringsmail forventes at tage 5-10 minutter, med forbehold for momentvise udfald.

  Når en ny ansættelse registreres i Signatur, så er det vigtigt, at I oplyser det rigtige afdelingsnummer for, at vi kan undgå at robotløsningen sender ny oprettelsen i SD til manuel håndtering. Afdelingsnummeret er de fire tal, som står i parentes efter afdelingsnavnet i SD, og det er kun tallene, som skal oplyses i Signatur.

  I skal notere jeres afdelingsnummer. Her er et eksempel fra denne afdeling: Kontor - løn (0515), Aabenraa Kommune (UQ)

  Vi vil rigtig gerne have, at vores robotløsning klarer så mange af oprettelserne som muligt, så derfor er det vigtigt, at I oplyser det rigtige afdelingsnummer både ved oprettelse af interne og eksterne kandidater.

  Som leder har du mulighed for at benytte dig af en særlig ordning, der hedder fast track, hvis din medarbejders sygdom forventes at vare længere end otte uger. Fx på grund af ledsmerter eller dårlig ryg, som giver smerter og kræver behandling, eller hvis medarbejderen er syg med stress eller en anden psykisk lidelse. 

  Med fast track får din sygemeldte medarbejder mulighed for at få en samtale med jobcentret senest 14 dage efter, at du har bedt om denne ordning. Jobcentret kan tidligere end ved de normale otte uger komme i gang med at lægge en plan for, hvordan medarbejderen kan komme tilbage på arbejde. 

  Alle ledere får en mail tilsendt, når en medarbejder er sygemeldt fra 5 dage, hvor der er mulighed for at svare på de 3 spørgsmål, som Lønkontoret vil videregive for jer.