Politiske mødekalender, deadlines og vejledning

Har du spørgsmål, kontakt Tommy Svendsen tgs@aabenraa.dk eller Rikke H. Petersen rihp@aabenraa.dk
eller ring 73 76 76 39

 • Læs op

Indhold

  POLITISK MØDEKALENDER 2024

  DEADLINES SOCIAL- OG SENIORUDVALGET

  DEN GODE DAGSORDEN

  OPRETTELSE AF DAGSORDENSPUNKT I ACADRE

  GØR DINE BILAG WEBTILGÆNGELIGE

  ÅRSPLAN FOR SOCIAL- OG SENIORUDVALGET

  ÅRSPLAN FOR SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET

  VEJLEDNING OM PROCEDURE OG PROTOKOLFØRING TIL POLITISKE MØDER