Til elever og praktikvejledere

Jf. Aabenraa Kommunes CSR-strategi spiller kommunen en vigtig rolle som uddannelsessted. Det skal være attraktivt for unge og voksne at tage en uddannelse, der giver et afsæt for et fremtidigt aktivt arbejdsliv. Aabenraa Kommune bidrager ved at stille elev- og praktikpladser til rådighed.

Kurser og arrangementer

Se alle kurser og arrangementer

Få overblik over kurser og arrangementer for ansatte i Aabenraa Kommune.

Personalebladet

Personalebladet Aabne linjer

Aabne linjer er Aabenraa Kommunes fælles personaleblad, hvor vi bl.a. deler medarbejderhistorier fra kommunens arbejdspladser.