KIS - Kommunalt in-house servicekorps

KIS - Kommunalt in-house servicekorps

KIS er en selvstændig institution, som løser serviceopgaver for Aabenraa Kommunes institutioner og foreninger.

KIS er et internt servicekorps, som arbejder gratis og har til huse i Felsted. KIS beskæftiger primært kommunalt ansatte i fleks- og seniorjob.

På deres hjemmeside, kan du læse meget mere om KIS, hvem du skal kontakte og hvilke opgaver KIS kan varetage.

 KIS Kommunalt in-house servicekorps