KIS - Kommunalt in-house servicekorps

KIS er en selvstændig institution, som løser serviceopgaver for Aabenraa Kommunes institutioner og foreninger.

  • Læs op

Indhold

    KIS er et internt servicekorps, som arbejder gratis og har til huse i Felsted. KIS beskæftiger primært kommunalt ansatte i fleks- og seniorjob.

    På deres hjemmeside, kan du læse meget mere om KIS, hvem du skal kontakte og hvilke opgaver KIS kan varetage.

     KIS Kommunalt in-house servicekorps