Teamopdeling - Job og Virksomhed

Her kan du få et overblik over kontorets ansatte samt deres arbejdsopgaver.

 • Læs op

Indhold

  Forsikrede ledige:

  Teamet har i samarbejde med a-kasserne, ansvaret for indsatsen for forsikrede ledige. Indsatsen består bl.a. af kontaktsamtaler, fælles a-kassesamtaler, aktiveringstiltag, iværksættelse af opkvalificeringsforløb, administration af 6 ugers jobrettet uddannelse osv.

  Rekrutteringsservice:

  Varetager jobcentrets virksomhedsrettede indsats. Indsatsen består bl.a. opsøgende besøg i virksomhederne i bla. samarbejde med Business Aabenraa i lokalområdet. Opgaver omkring formidling og rekruttering til job via JobAG. Opgaver i regi af JobGateDenmark. Opgaver i forbindelse med Jobdanmark, administration af massefyring, fordeling og varslingspulje mm.

  Derudover administrere teamet jobrotation, massefyringer og fordelinger, samt voksenlærlingeordningen.

  Team uddannelse og opkvalificering:

  Administration og bevillinger af voksenlærlingeordningen, uddannelsesløft rådgivning vedrørende uddannelse. Teamet administrer de kompenserende ordninger.

  Fastholdelsesteamet:

  Teamets primære opgave er at forebygge marginalisering af ansatte som følge af sygdom. Teamet kan kontaktes hvis der er medarbejdere, der pga. sygdom er i risiko for at miste deres job. Ligeledes tager fastholdelsesteamet sig af udplaceringer af sygemeldte borgere, borgere i jobafklaringsforløb eller ressourceforløb i arbejdspraktikker med henblik på afklaring eller opkvalificering.

  Virksomhederne kan kontakte Job og Virksomheds via virksomhedernes servicetelefon 73 76 66 00 og mere information findes på www.jobcenteraabenraa.dk.

  Job og Virksomhed

  Nikolaj Lorenz Stage Jensen

  Kontorleder

  Kallemosen 20, 6200 Aabenraa

  Telefon: 73767754

  Mobil: 30588179

  E-mail: nlj@aabenraa.dk