Ydelseskontor

Ydelseskontoret består af 18 medarbejdere, som træffer afgørelser om udbetaling af ydelser til borgere inden for
kontant- og uddannelseshjælp, integration, enkelt- og ledighedsydelser, sygedagpenge, revalidering, ressourceforløb og fleksløntilskud. Derudover udbetales der refusion til arbejdsgivere ved sygedagpenge og løntilskud.

 • Læs op

Indhold

  Ydelseskontor

  Jette Nissen Dele

  Kontorleder

  Kallemosen 20, 6200 Aabenraa

  Telefon: 73767309

  E-mail: jniss@aabenraa.dk