Digitaliseringsprincipper

I forvaltningen Jobcenter og Borgerservice har chefgruppen i december 2023 vedtaget fem principper for digitalisering og hvordan vi arbejder med det i forvaltningen. De fem principper ledsages af eksempler, som viser, hvordan vi vil arbejde med principperne. Principperne gælder i årene 2024-2025, hvorefter de skal revideres. Digitaliseringsprincipperne understøtter de strategier, vi har i forvaltningen, men også den overordnede kommunale strategi ”Det Gode Liv – udviklingsstrategi 2035”.

  • Læs op

Indhold