Vision og værdier i Jobcenter Aabenraa

Jobcenteret har en fælles vision og en række værdier som vi alle arbejder efter og vil kendes på i vores kontakt med borgere, virksomheder, kolleger og andre samarbejdspartnere.

 • Læs op

Indhold

  Vores vision

  Vi vil:

  • skabe ét proaktivt, troværdigt, energisk og tilgængeligt jobcenter i Aabenraa Kommune med fokus på virksomhedsdialog, markedsorientering, socialt ansvar og rummelighed
  • være blandt Danmarks bedste jobcentre, attraktivt for virksomheder, borgere, politikere, medarbejdere og andre interessenter

  Vores værdier

  • vi er ét jobcenter
  • vi siger, hvad vi gør - og vi gør, hvad vi siger
  • vi forfølger de opsatte mål og dokumenterer effekterne heraf
  • vi respekterer borgernes og virksomhedernes individuelle behov
  • vi viser respekt for hinanden både som mennesker og som kollegaer
  • ledelsen er rollemodel for loyalitet i forhold til de til enhver tid trufne beslutninger

  Strategi

  Aabenraa Kommune udarbejder hvert 4. år en beskæftigelsesplan, som bliver politisk godkendt. Beskæftigelsesplanen skal anses som den strategi og plan som jobcentret forfølger.

  Du kan læse jobcenterets politikker og  beskæftigelsesplaner her.