Skriveguide for forvaltningen Jobcenter og Borgerservice

JB-sekretariatet har udarbejdet en skriveguide til dagsordensproduktion.

  • Læs op

Indhold

    JB-sekretariatet har udarbejdet en skriveguide til dagsordensproduktion. Skriveguiden gælder som retningslinjer for forvaltningen Jobcenter og Borgerservice, men må naturligvis gerne bruges som inspiration til andre forvaltninger. Skriveguiden tilstræber ensartethed i den politiske betjening samt har en opmærksomhed på, at borgerne også er modtagere af kommunens dagsordener og referater, hvorfor sagsfremstillinger skal være let forståelige.

    I skriveguiden fremgår både processen for dagsordensproduktion, gennemgang af dagsordenspunktets elementer samt typografiske retningslinjer. Skriveguiden skal så vidt mulig overholdes, men naturligvis vil der være undtagelser fra reglen. Såfremt du har spørgsmål eller forslag til tilpasninger, kontakt da JB-sekretariatet.

    Link til skriveguiden.