Refusion af udlæg

Du har på forvaltningens vegne haft et udlæg, som du skal have refunderet.

 • Læs op

Indhold

  • Skan din kvittering ind til dig selv og send kvitteringen i en mail til dig selv.
  • I en ny mail skal du indsætte en frase: ”Refusion af udlæg” , som du finder under Dynamictemplate/Fraser/Jobcenter og Borgerservice/Fælles mappe. I højre kolonne vælger du den nævnte frase.
  • Udfyld felterne i mailen og vedlæg din kvittering som en vedhæftet fil.
  • Send din mail og kvittering til godkendelse hos din leder, som herefter vil sende både mail og kvittering direkte til Helle Gitte Fogtmann Pedersen.
  • Dit udlæg vil blive udbetalt direkte til din NemKonto.