Om Trafik & Anlæg

Hovedopgaver og medarbejdere i Trafik & Anlæg

  • Læs op

Indhold

    Trafik & Anlægs hovedopgaver er at analysere trafikale løsninger i forbindelse med den fysiske planlægning, arbejde for en trafiksikker indretning af vejnettet, lave kampagner for bedre trafiksikkerhed via samarbejde med skoler og Politi, byggemodning og erhvervs- og boligområder, anlæg af veje, stier og pladser, administration af vejlovgivningen for offentlige og private veje, administrere anvendelsen af kommunens egne arealer i forbindelse med private arrangementer, vedligeholde data på vejområdet, planlægge og bestille kollektiv bustrafik i samarbejde med Sydtrafik.

    Medarbejdere i Trafik & Anlæg: