Om Kommunale Ejendomme

Hovedopgaver og medarbejdere i Kommunale Ejendomme

 • Læs op

Indhold

  Team Kommunale Ejendomme står til rådighed med teknisk bistand vedr. alle former for problemer inden for udvendig bygningsvedligeholdelse. F.eks. myndighedskrav, indeklima, påbud, energi, tekniske installationer, indretning, indvendig- og udvendig vedligehold, samt mindre ombygningsopgaver m.v. Teamet afholder bygningssyn mindst hvert 2. år samt udarbejder af vedligeholdelsesplaner for alle kommunens bygninger (udvendig vedligeholdelse), udarbejder udbudsmateriale og forestår i øvrigt udbud på - og udførelse af vedligeholdelsesarbejder. Er ansvarlig for energimærkning og styring/overvågning af energiforbrug på alle kommunale ejendomme. Varetager den overordnede interne bygherrerådgivning på Aabenraa kommunes anlægsbyggerier i overensstemmelse med vedtaget retningslinjer. Varetager arealforvaltnings opgaven som indebærer opgaver om analyser af arealbehov, tilpasning og disponering af lokaler, planlægning og gennemførelse af rokader og flytninger. Det skal gøres, så der sikres den bedst mulige løbende tilpasning mellem organisation og de til rådighed værende arealer – ejet som lejet.

  Som bygningsansvarlig skal du indberette grunddata og nye bygningsoplysninger til Kommunale Ejendomme.

  Det er oplysninger om:

  • Ledige arealer i institutionens bygningsmasse
  • Nye ruminddelinger og ændring i rumanvendelse
  • Alle oplysninger om ind- og udlejning
  • Rokadebehov

  INDBERET BYGNINGSOPLYSNINGER HER

  KONTAKTPERSON:

  Kay Lund Gardner

  tlf. 7376 7621

  • Tillid og troværdighed i det, vi siger og gør.
  • Høj faglighed og kompetence.
  • Skabelse af kvalitet i bygninger.

  Medarbejdere i Kommunale Ejendomme