Til lederen - den gode introduktion

Introduktionsprogram

 • Læs op

Indhold

  Tiden vi bruger på at introducere en ny medarbejder til jobbet er en investering, der hurtigt er tjent ind igen.

  Den nye kollega skal føle sig velkommen og ønsket. Det er de små ting, der kan have en afgørende betydning, fx ryddet skrivebord, telefon, blomster, en mail før start osv.

  Her er inspiration til, hvordan du forbereder modtagelsen af den nye medarbejder (før start), den første dag, den første uge og hvad du skal huske efterfølgende.

  Hele introduktionsprogrammet kan downloades her

  Hvis du har rettelser eller forslag til tilføjelser, kan du kontakte Barbara Frenzel - bfr@aabenraa.dk 

  INTRODUKTIONSPROGRAMMET

  Opret i systemet via IT Helpdesk                                           

  Tilmeld kompetenceraket. Hvilke programmer skal der være adgang til? Telefon. Citrix til hjemmearbejde? Husk egne systemer - mail til superbruger.    

  Kompetenceraket

  Lederen skal tilmelde den nye medarbejder til kompetenceraketten. Ved tilmeldingen bliver sekretariatet samtidig informeret om nye folk.                                               

  Orienter om ansættelse                                     

  Skriv til afdelingen.                                                                 

  Introduktionsprogram og velkomstbrev - sendes til medarbejderen før start 
   

  Planlæg den første uge: "Send følgende: - Plan for første uge og Mail med velkomst, herunder mødetidspunkt og -sted den første dag".                          

  Forbered arbejdsplads                                       

  Ryd kontorplads. Sørg for stol, bord, reol, brevbakke, lys osv. Klargør PC og telefon. Navneskilt. Bestil adgangskort (mail til Lars Bundgaard med vedhæftet foto, angivelse af titel og team).                                                                            

  Book møder                                   

  Velkomstmøde, husk forplejning. Introsamtale med teamleder den første dag. Introsamtale med afdelingsleder den første dag. Inviter til fremtidige fællesmøder (gruppe, team, afdeling). Ugentlige statusmøder med leder, den første måned. 8 ugers samtale (senest 3 uger før udløb af prøveperiode). 3 måneders samtale.                                                                

  Adgangskoder til diverse fagsystemer                                    

  Opret i systemer og send adgangskoder til mail.                                                      

  Udpeg kontaktpersoner                                      

  Social (tante/onkel). Faglig, mentor (frivilligt)

  God start    

  Blomster på bord

  Krus på bord (evt.)

  Fælles morgenkaffe

  Velkomstbrev med adgangskoder på bord (send til tante/onkel)

  Kort over huset inkl. mødelokaler og teams (medarbejderportalen; Lokalefordeling)

  Orienter om kontaktperson(er)

                  

  Introsamtale

  Med nærmeste leder

  Med afdelingschef

                  

  Rundvisning 

  I afdelingen

  Hils på direktøren 

                  

  Opsætning af arbejdsplads                

  Opstart af PC - logon og koder

  Opsætning af outlook

  - Autosignatur

  - Tilføj postkasser (spørg evt. superbruger)

  - Opsætning af kalendertilladelser

  Kontroler, at fagsystemer er tilgængelige

  SD Løn

  Kære Nn

  Nu nærmer tiden sig, hvor du skal starte her hos os i Aabenraa Kommune.
  Vi glæder os rigtig meget til du kommer.

  Vi starter første dag med et teammøde, hvor vi spiser lidt morgenbrød og præsenterer dig for teamet.
  Mødet er kl. 08.30, så hvis du har mulighed for at være her lidt før, vil det være helt perfekt.

  Du må gerne henvende dig i receptionen (lige til højre når du kommer ind), så ringer de efter mig, og jeg henter dig.

  Jeg forventer at strikke et program sammen til dig, som kommer til at dække den første uges tid.
  Programmet får du udleveret den først dag.

  Foto til dine kolleger

  Vi sender dit foto fra ansøgningen rundt i forvaltningen så alle kan se deres nye kollega.

  Hvis du ønsker vi skal bruge et andet foto, skal du sende det til mig inden den [dato.måned]

  Kantine
  Der er en kantine på rådhuset, hvor du kan købe:

  • Morgenmad kl. 08.45 – 09.30
  • Frokost kl. 11.30 – 13.00

  Du er også velkommen til at medbringe din egen frokost og nyde den sammen med dine kolleger i kantinen.

  Parkering
  Du kan parkere på den runde p-plads på højre hånd umiddelbart efter, du er kommet ind på Skelbækvej.

  Medarbejderportalen
  Du kan finde svar på rigtigt mange spørgsmål på Medarbejderportalen.
  Der er oprettet en arbejdsmail til dig, som hedder Nnnn@aabenraa.dk.

  Hvis du har spørgsmål, er du selvfølgelig velkommen til at ringe eller skrive til mig.

  Venlig hilsen
  Xxxx
  Teamleder xxxx
  Afdeling
  73 76 xx xx

  Aabenraa Kommune
  Plan, Teknik & Miljø
  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa
  www.aabenraa.dk

  Rundvisning i forvaltningen               

  Hils på arbejdsmiljørepræsentant

  Hils på TR

  Tag med ned på lager og forsyn

  Arkiv i kælderen

                  

  Introduktion systemer 

  Karnov

  Acadre

  Tidsregistrering (GE/Egentid)

  Diverse fagsystemer

  NetGis

                  

  Introduktion til opgaver

  Gennemgang af introplan                  

                  

  Om jobbet  

  Opgaver

  Arbejds- og funktionsbeskrivelser

  Ledelsesmæssige referencer (organisationsplan)

  Mål og virksomhedsplan

  Orientering om fagsystemer + superbruger

                  

  Retningslinjer                 

  Arbejdstider (flex- og fixtid, hjemmearbejde osv.)

  Telefontid og -vagt

  Frokostpause

  Hvis ryger - hvad så?

  Tavshedspligt, Forvaltningsloven

  Notatpligt, Forvaltningsloven

  Pressehåndtering

  Tidsregistrering (GE eller Egentid)

  Indberetning af ferie, sygdom, kørsel osv.

  Kørsel

  Lukkedage

  Rollebaseret indgang

                  

  IT-sikkerhed                   

  IT- og informationssikkerhed (vis film på medarbejderportalen)

  Persondataforordning

                  

  Andet          

  Parkering og cykelparkering

  Kørselsaftale

  Evt. aftale om mobiltelefon

  Ny i by

  Kaffeordning

  Personaleforening

  Rejsekort

  Adgang til mail vis https://post.aabenraa.dk

  Kantinens åbningstider

  Adgang til bygningen (tider, alarm, kode)

  Medarbejderportalen

  Fællesmøder; team-, afdelings- og forvaltningsmøder

  AMR

  TR

  MED-systemet

  Indkøb

  MUS

  Aabenraa Datakvalitet

                  

  Plads til undren              

  Bed den nye om at skrive ned, når noget giver anledning til undren

  Gennemgang af introplan                  

  Om jobbet  

  Opgaver

  Arbejds- og funktionsbeskrivelser

  Ledelsesmæssige referencer (organisationsplan)

  Mål og virksomhedsplan

  Orientering om fagsystemer + superbruger

                  

  Retningslinjer                 

  Arbejdstider (flex- og fixtid, hjemmearbejde osv.)

  Telefontid og -vagt

  Frokostpause

  Hvis ryger - hvad så?

  Tavshedspligt, Forvaltningsloven

  Notatpligt, Forvaltningsloven

  Pressehåndtering

  Tidsregistrering (GE eller Egentid)

  Indberetning af ferie, sygdom, kørsel osv.

  Kørsel

  Lukkedage

  Rollebaseret indgang

                  

  IT-sikkerhed                   

  IT- og informationssikkerhed (vis film på medarbejderportalen)

  Persondataforordning

                  

  Andet          

  Parkering og cykelparkering

  Kørselsaftale

  Evt. aftale om mobiltelefon

  Ny i by

  Kaffeordning

  Personaleforening

  Rejsekort

  Adgang til mail vis https://post.aabenraa.dk

  Kantinens åbningstider

  Adgang til bygningen (tider, alarm, kode)

  Medarbejderportalen

  Fællesmøder; team-, afdelings- og forvaltningsmøder

  AMR

  TR

  MED-systemet

  Indkøb

  MUS

  Aabenraa Datakvalitet

                  

  Plads til undren              

  Bed den nye om at skrive ned, når noget giver anledning til undren

  Ugentlige statusmøder, så længe der er behov 

  Status på arbejdet

  Forundringspunkter

  Feed-back

  Forventningsafstemning

                  

  8 Ugerssamtale              

  Evaluer på de første 8 uger

  Er der noget, der skal ændres