Plan for håndtering af vold i Staben

Denne plan indeholder en oversigt over, hvordan du som medarbejder, kollega og leder skal handle, hvis du eller en kollega udsættes for vold.

  • Læs op

Indhold

    Oversigt over, hvordan du som medarbejder, kollega og leder skal handle, hvis du eller en kollega udsættes for vold.

    Ledere, MED-udvalg og arbejdsmiljøgruppen har ansvaret for at sikre, at Stabens medarbejdere har viden om handleplanen.

    Sags nr. 23/34851