Plan for forebyggelse af arbejdsbetinget stress i Staben

Denne plan indeholder en oversigt over, hvad du som medarbejder, kollega og leder skal være opmærksom på, og hvordan du skal handle, hvis du ser tegn på arbejdsbetinget stress.

 • Læs op

Indhold

  Oversigt over, hvad du som medarbejder, kollega og leder skal være opmærksom på, og hvordan du skal handle, hvis du ser tegn på arbejdsbetinget stress.

  Ledere, MED-udvalg og arbejdsmiljøgruppe har ansvaret for at forebygge, at stabens medarbejdere bliver ramt af arbejdsbetinget stress.

  Hvis en kollega i staben bliver sygemeldt med arbejdsbetinget stress, følges der op på sygefraværet, som det er beskrevet i retningslinje for håndtering af sygefravær i Aabenraa Kommune. 

  Denne plan for forebyggelse af arbejdsbetinget stress er vedtaget i Stabens lokale-MED-udvalg den 11. september 2018.

  Planen evalueres én gang om året.