Plan for håndtering af krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane i Staben

Krænkelser, mobning og seksuel chikane er uacceptabel adfærd i Aabenraa kommune og betragtes på lige fod med andre tjenestelige forseelser.

 • Læs op

Indhold

  Denne plan indeholder en oversigt over, hvad du som medarbejder, kollega og leder skal være opmærksom på, og hvordan du skal handle, hvis du udsættes for en krænkende handling. 

  Her vises en oversigt over, hvad du som medarbejder, kollega og leder skal være opmærksom på, og hvordan du skal handle, hvis du udsættes for en krænkende handling.

  Ledere, MED-udvalg og arbejdsmiljøgruppe har ansvaret for at sikre, at Stabens medarbejdere har viden om handleplanen. 
    
  sags. Nr. 23/34851