Jobcenter og Borgerservice

Nu går vi snart i luften med ”Borgerblikket”

7. januar 2020 åbnes der op for, at borgerne kan tilgå deres egne data.

Indhold

  Borgerblikket er et servicetilbud til borgerne og et skridt på vejen mod en mere gennemsigtig offentlig sektor. Løsningen en del af Digitaliseringspagten og økonomiaftalen for 2020, hvor kommunerne i lighed med resten af den offentlige sektor skal gøre informationer om udvalgte sager og ydelser tilgængelige for borgerne.

  Via ”Borgerblikket” får borgerne adgang til at kunne se sags- og dokumenttitler, samt ydelser fra de systemer, der udstiller data i overbliksløsningen SAPA. I første omgang drejer det sig om data fra KMD SAG. Borgerne kan ikke åbne dokumenter ’Borgerblikket’.

  Det er kun data fra sager, der er oprettet efter den 1. november 2019, der udstilles. I takt med at flere systemer integreres til SAPA, vil også data fra disse systemer kunne udstilles for borgerne. Det næste system, der kommer på bliver Acadre. I skal derfor - som altid - være meget omhyggelig med, hvad der journaliseres, hvilke titler, I giver jeres dokumenter og sikre, at der ikke er personfølsomme oplysninger på 3. part.

  Sags- og dokumenttitler på de nedenfor nævnte KLE-emner udstilles fra 7. januar 2020 på ’Min side’ på borger.dk.

  Via linket til emnernes hovedgruppe, er der adgang til information om de enkelte KLE-emner på KLE-online. Her kan du få adgang til arkivregler, lovhenvisninger, servicetekst og GDPR-mapping på det konkrete KLE-emne.

  For yderligere information kan Jan Blasius fra IT-Digitalisering, jabl@aabenraa.dk eller Hanne Rømer Weiland fra JB-Sekretariatet, hrw@aabenraa.dk, kontaktes.

  BORGERBLIKKET

  Arbejdsmarked og beskæftigelse, hvor følgende områder bliver udstillet:

  15.20.04 - Virksomhedspraktik og nytteindsats

  15.40.25 - Sikkerhedsstillelse efter udlændingeloven

  Beskatning, hvor følgende områder bliver udstillet:

  25.02.09 - Lån til betaling af ejendomsskatter mv.

  25.45.00 - Opkrævning i almindelighed

  25.45.10 - opkrævning af fordringer

  Social Service, hvor følgende område bliver udstillet:

  27.27.00 - Foranstaltninger efter SEL § 52, særlig støtte i almindelighed

  Dagtilbud, hvor følgende områder bliver udstillet:

  28.70.00 - Venteliste, børn og unge (0 – 18 år) i almindelighed

  28.77.20 - Plads i dag-, fritids- og klubtilbud m.v. barnet

  28.77.24 - Friplads socialpædagogisk, barnet

  Kontante ydelser, hvor følgende områder bliver udstillet:

  32.00.00 - kontante ydelser i almindelighed

  32.03.04 - Folkepension

  32.03.08 - Opsat pension

  32.03.16 - Førtidspension

  32.03.20 - Invaliditetsydelse

  32.03.32 - Højeste førtidspension

  32.03.34 - Mellemste førtidspension

  32.03.36 - Forhøjet almindelig førtidspension

  32.06.16 - Beboerindskud

  32.18.04 - Merudgiftsydelse, børn med nedsat funktionsevne

  32.21.12 - Hjælp til enkeltudgifter

  32.21.16 - Hjælp til sygebehandling mv.

  32.21.20 - Særlig hjælp vedrørende børn

  32.24.00 - Ydelser efter lov om aktiv socialpolitik mv. i almindelighed

  32.24.04 - Hjælp til forsørgelse (kontanthjælp)

  32.24.08 - Revalideringsydelse

  32.24.12 - Ledighedsydelse

  32.24.24 - Supplement til brøkpension

  32.24.28 - Ressourceforløbsydelse, ressourceforløb

  32.24.30 - Ressourceforløbsydelse, jobafklaringsforløb

  32.24.32 - Uddannelseshjælp

  32.24.40 - Samberegnet ægtefælle

  32.24.48 - Selvforsørgelse og hjemrejseydelse og overgangsydelse

  32.26.08 - Integrationsgrunduddannelse, godtgørelse

  32.26.10 - Danskbonus til selvforsørgende udlændinge

  32.27.10 - Fleksløntilskud

  32.30.04 - Udbetaling af sygedagpenge

  32.30.06 - Aftale om arbejdsgiveres ret til refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom

  32.30.07 - Aftale om ret til sygedagpenge for selvstændige erhvervsdrivende ved langvarig eller kronisk sygdom