Intern kommunikation

Intern kommunika­tion

Personalebladet Aabne linjer og Medarbejderportalen er vores fælles interne kommunikationskanaler.