Kommunikationsplaner

Kommunikationsteamet kan både rådgive om og være med til at udarbejde strategier og handleplaner om kommunikation, presse, sociale medier og web.

Indhold

  Kommunikationsstrategi

  En kommunikationsstrategi er overordnet og sætter rammerne for den daglige kommunikation f.eks. i en afdeling eller en institution. Den beskriver mål, værdier og arbejdsgange, hvorimod en kommunikationsplan beskriver det konkrete arbejde.

  Kommunikationsplaner

  En kommunikationsplan er et redskab, der kan være med til at sikre, at du som ansvarlig leder eller medarbejder får dit budskab og/eller dine informationer ud til de rette personer f.eks. i forbindelse med et projekt. 

  Kommunikationsplanen er altså konkret. Den beskriver: 

  • hvad du vil opnå med din kommunikation
  • hvem der skal have hvilke informationer
  • hvornår informationerne skal ud
  • ad hvilke kanaler informationerne skal sendes ud 

  Det er en god idé at udarbejde kommunikationsplaner i forbindelse med større projekter. Det kan f.eks. være, når vi bygger en ny skole eller omlægger en vej, eller når reglerne for hjemmehjælp eller dagpenge ændres væsentligt. 

  Der er stor forskel på, hvor omfattende en kommunikationsplan skal være. Det afhænger af projektets omfang og kompleksitet.

  Ved mindre omfattende projekter og enkeltstående arrangementer anbefaler vi, at du bruger en basisskabelon. Ved mere komplekse projekter anbefaler vi, at du kontakter Kommunikationsteamet

  Download en tom basisskabelon

  Pressestrategi og presseplan

  En pressestrategi beskriver, hvad du som ansvarlig leder eller medarbejder vil opnå med at henvende dig til pressen i forbindelse med et konkret projekt. Pressestrategien vil oftest være et element i en kommunikationsplan. 

  En presseplan beskriver konkret, hvilke nyheder du kan tilbyde pressen før, under og efter en projektet-proces. Den beskriver også, hvilke medier du skal tilbyde den konkrete nyhed og hvornår. Presseplanen kan også beskrive, hvordan du skal henvende dig til det enkelte medie.

  Rune Højer Jensen
  Udvikling

  Rune Højer Jensen

  Kommunikationskonsulent

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 73767760

  Mobil: 25112925

  E-mail: rhj@aabenraa.dk

  Kasper Stoof
  Kommunikation

  Kasper Stoof

  Kommunikationskonsulent

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 73767290

  Mobil: 27507019

  E-mail: ksje@aabenraa.dk

  Thomas Christian Otzen Kruse
  Byråds og Direktionssekretariatet

  Thomas Christian Otzen Kruse

  Sekretariatschef

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 73766260

  Mobil: 61198899

  E-mail: tck@aabenraa.dk