Web

Web

aabenraa.dk er Aabenraa Kommunes centrale digitale platform. Ca. 55 institutioner og projekter har deres egen hjemmeside. Medarbejderportalen er vores fælles interne digitale opslagsværk og informationskanal.