Overførselsregler

Her findes oplysninger om kommunens overførselsregler

Indhold

    Overførselsreglerne, for overførsel af uforbrugte bevillinger mellem regnskabsårene, fremgår af afsnit ”6.6 Overførselsadgang” i Retningslinjerne for Dialogbaseret aftalestyring