Afviklingsplaner

Her findes vejledning omkring og skabelon til brug for udarbejdelse af afviklingsplan

Indhold

    Ved merforbrug over 4 % af bruttoudgiftsbudgettet, skal der udarbejdes en afviklingsplan i henhold til Retningslinjer for Dialogbaseret aftalestyring. Udarbejdelsen heraf er beskrevet i vejledningen.