Budget- og regnskabsproces

Her finder du informationer om processen for budgetlægning og regnskabsafslutning samt regulering og opfølgning af årets budget.