Tidsplan og proces

Her finder du informationer om budgetproces og tidsplan for budgetlægningen

Indhold

    Her indgår beskrivelser af kommunens økonomiske procedurer og tidsplanen for budgetlægningen. Endvidere er der vejledninger i regulering af budget og regnskab i årets løb, samt formulering af at-indstillinger med bevillingsmæssige konsekvenser