Andre tværfaglige kurser

Afstemning af statuskonti

Dette kursus er relevant, hvis man er ansvarlig for afstemning af statuskonti eller er leder for en sådan, og dermed har ansvar for kontrol af afstemninger.

Dette kursus er relevant, hvis man er ansvarlig for afstemning af statuskonti eller er leder for en sådan, og dermed har ansvar for kontrol af afstemninger.
 
Formål
Undervisning i Afstemning af statuskontis formål er, at kvalificere den enkelte afstemningsansvarlige medarbejder til at foretage korrekt afstemning af statuskonti. Ligeledes er det, at kvalificere den enkelte leder til at foretage den nødvendige kontrol af afstemningen.
 
Mål
Målet er, at deltagerne:
  • Får kendskab til afstemningsskabelonen.
  • Bliver i stand til at gennemføre og dokumentere den gode afstemning.
  • Får kendskab til rette kontroller, herunder hvad man bør sætte spørgsmålstegn ved i afstemningen.
Programmet byder på en praktisk tilgang til afstemningsskabelonen, en teoretisk tilgang til hvad indeholder den gode afstemning, samt en mulighed for sparring med underviserne.
 
N.B. Dette kursus henvender sig til:
  • Ansatte der skal begynde at afstemme statuskonti.
  • Ansatte der har deltaget i kurset tidligere, men ønsker genopfriskning.