Fravær - et fælles ansvar

Kurset indhold tager udgangspunkt i lige dele oplæg og lige dele workshop med mulighed for at arbejde med eget indhold.

Kurset indhold tager udgangspunkt i lige dele oplæg og lige dele workshop med mulighed for at arbejde med eget indhold. Leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant arbejder sammen om at skabe de bedst mulige forudsætninger for et godt og bæredygtigt arbejdsmiljø der giver et fremsynet afsæt for at nedbringe eller fastholde et lavt sygefravær.

I løbet af eftermiddagen arbejder vi med egen afdelings målsætning for sygefravær, udtræk og brug af data, overflyvning af Strategi for MED og arbejdsmiljø og Delpolitik for forebyggelse af sygefravær samt arbejde konkret med retningslinjer indenfor sygefravær.

Der vil først og fremmest være fokus på de skal-opgaver MED-udvalget har omkring sygefraværet, men er der tid, vil der også være mulighed for at kigge på kan-opgaver. Deltager hele MED-udvalget er det muligt at løse konkrete MED-opgaver indenfor sygefravær – er det kun leder, TR og AMR der deltager, arbejdes der med oplæg der kan bringes med videre til næstkommende MED møde.

 

Under workshoppen tilbydes der sparring med konsulenter fra Personaleafdelings teams: Dataenheden, Personalejura samt MED og arbejdsmiljø.

Målgruppe – lokal MED. Deltagende arbejdsplads skal min. være repræsenteret ved TR, AMR og leder.

 

For at understøtte et højt fremmøde med færre udeblivelser og sene afbud til vores arrangementer, vil der blive opkrævet et gebyr ved udeblivelse eller afbud efter arrangementets tilmeldingsfrist.
 
Gebyret er på:
Heldagsarrangementer
-    Kr. 750,- ved afbud efter tilmeldingsfrist 
-    kr. 1.000,- ved udeblivelse uden afbud 
 
Halvdagsarrangementer
-    kr. 500,- ved afbud efter tilmeldingsfrist 
-    kr. 750,- ved udeblivelse uden afbud